ضدعفونی پاک تک

آخرین داستان ما ...

رئیس هیئت مدیره پاک تک در این برنامه که همه روزه بصورت زنده از شبکه ۲ سیما پخش می شود، به بیان داستان آغاز تا موفقیت پاک تک به عنوان نسل جدید محلول های ضدعفونی کننده بر پایه آب پرداختند.

ترکیبی از قدرتمندترین ماده موثره های ضدعفونی

پاک تک با تکنولوژی منحصر به فرد خود، ترکیبی از قدرتمندترین ماده موثره های روز دنیا را به صورت یک محلول پایدار با pH خنثی و کاملا بی خطر فرموله کرده است که بیش از ۱۰ برابر قوی تر از الکل و چندین برابر سایر محلول های ضدعفونی کننده اثر بخشی دارد.

اخبار و مقالات